Komuniti

 Demografi

BIL. PENDUDUK

1357 orang

 

BIL. KELUARGA

257 buah

 

 

JANTINA

 

 

 

LELAKI

642 orang

 

WANITA

715 orang

 

KAUM

MELAYU

Lelaki: 642 orang   Wanita: 715 orang

 

 Majoriti penduduk yang menetap di Kampung Parit Haji Idris adalah kaum Melayu yang dianggarkan berjumlah 1357 orang penduduk. Kebanyakan kawasan penempatan di kampung ini dibina secara berjajaran dan seni bina rumahnya pula masih lagi mengekalkan seni bina rumah Melayu walaupun ada juga rumah yang menerima sentuhan separa moden.

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.