Komuniti

POPULASI PENDUDUK KAMPUNG

 

Berikut merupakan pecahan populasi penduduk Kg. Batu Payung berdasarkan Jantina :-

Penduduk

Lelaki

Perempuan

Jumlah

739 Orang

653 Orang

1392 OrangBerikut merupakan pecahan populasi penduduk Kg. Batu Payung berdasarkan Umur :-

Kumpulan Umur

1 – 6 Tahun

7 – 19 Tahun

20 – 35 Tahun

36 – 55 Tahun

56 Tahun Keatas

Jumlah

136

476

363

310

107

1392

 

 

Berikut merupakan pecahan populasi penduduk Kg. Batu Payung berdasarkan Etnik :-

Warganegara Malaysia

Bukan Warganegara Malaysia

Jumlah

Melayu

Kadazan

Bajau

Murut

Bumiputera Lain

Cina

99

26

65

6

982

8

206

1392

 

Antara Pertubuhan-pertubuhan yang terdapat di Kampung Batu Payung

 

1. Kawasan Rukun Tetangga (KRT) Kampung Batu paying

- Persatuan  ini ditubuhkan atas dasar keprihatinan masyarakat setempat bagi mewujudkan lagi kemeriahan dan mengeratkan silaturahim antara penduduk yang terdapat di Kampung Batu Payung, Tawau.

 

2. Jiran Muda Kampung Batu Payung

 

3. Jiran Wanita Kampung Batu Payung

 

4. Jawatankuasa Masjid Nurul Hidayah

 

5. Kumpulan Selawat Kampung Batu Payung 

- Kumpulan Selawat ini diwakili oleh Suri rumah Tangga yang menetap di Kampung Batu Payung Kumpulan ini Bergiat Aktif dengan Memeriahkan Majlis persandingan, aqiqah dan sebagai dengan alunan selawat.

 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.