AJK PI1M

Pembentukan AJK Pi1M Kg.Belatik ini adalah bertujuan bagi membantu pihak pengurusan Pi1M untuk menjalankan dan melaksanakan apa-apa aktiviti mahupun dalam atau luar pi1m. kerjasama meraka ini amat di perlukan lebih-lebih lagi ketua kampung, JKKK kampung dan lain-lain untuk memudahkan dan melancarkan setiap aktiviti yang dijalankan. Oleh yang demikian Berikut adalah Senarai Ahli Jawatankuasa Pi1M bagi tahun ini;-

AHLI JAWATANKUASA (AJK) PI1M BAGI TAHUN 2017/2018
Penasihat           : Alfred Butili
Pengerusi          : Pg. Adreen Pg. Haji Abu Bakar (0138888581/0168228544)
Tim Pengerusi  : Mazilin B. Matin (0135513697)
Setiausaha        : Addy Yusman Bin Saman

SENARAI AJK TERLIBAT:-
En. Juplin Kuandik (0198301817)
En. Jeffry San Ping (0198529618)
En Bunih B. Gitom (0138601668)
En. Logining B. Sigandang
En. Wilfred S
Md. Tahir Maaruf (0195396307)
Fiday Moie
Shirlin Impi
En. Murin Nulikin
Pn Masniah Umpai
Dyg Norhaszianti Ag. Asmat
Pn. Vianie Mooi (0198705851)
Helen @ Latinim Matangkim (0168361407)
En Henrry Robert (0105814187)
Norasimeh Ag. Asmat
Nelson Nurin
Healsty Midiform
Palin Along
Barthelomen@ Zino/ Jolly
Clarisa Hanson
Chirlie Lim
Mary Yaling/ Dona
© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.