Ekonomi dan Keusahawanan

PERTANIAN DAN PERLADANGAN

Tanah yang luas dan subur di kawasan Felda Bukit Permai dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk kampung. Kelapa sawit merupakan tanaman utama di sini. Usaha penduduk dalam aktiviti pertanian dibantu oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dengan memberi bantuan dari segi barangan pertanian dan FELDA untuk memberi khidmat nasihat. Bantuan seperti ini memberi dorongan kepada golongan petani untuk membesarkan lagi perusahaan mereka. Walaupun pertanian yang diusahakan penduduk tidak luas namun hasilnya boleh dijadikan sumber pendapatan sampingan. Bagi penduduk yang menanam sayur-sayuran mereka mempunyai pembeli tetap yang ingin mendapatkan bekalan ubi kayu dan pisang.


PERIKANAN DAN PENTERNAKAN

Aktiviti penternakan yang dijalankan di Felda Bukit Permai dijalankan secara kecil-kecilan. Namun ia juga boleh menyumbang kepada sumber ekonomi sesebuah keluarga yang mengusahakannya. Antara ter- nakan yang diusahakan oleh segelintir penduduk ialah ternakan ayam, burung puyuh, ikan keli, haruan, lembu dan kambing. Walaupun   tidak   diusahakan   secara komersial, namun dengan adanya ternakan seperti ini, penduduk tidak mempunyai masalah untuk mendapat- kan bekalan daging ayam, burung puyuh, ikan keli dan lain-lain yang segar dan dijamin halal untuk kegunaan sendiri tanpa ragu-ragu. Ayam-ayam yang diternak kebanyakannya dilepas dan dibiarkan meragut rumput di kawasan-kawasan sekitar kampung. Walaubagaimanapun, ada juga yang meletakkannya di dalam reban dan di beri makan sendiri oleh penternaknya. Selain itu, mereka juga turut dibantu oleh Jabatan Perikanan untuk mendapatkan benih dan PELADANG untuk mendapatkan bantuan alatan. Oleh itu, ia dapat memudahkan penduduk disini untuk menjalankan perikanan dan penternakan mereka dengan adanya bantuan-bantuan ini.

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.