Komuniti


Komuniti Felda Bukit Tongkat

JKKR Felda Bukit Tongkat

Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) merupakan badan perunding penduduk yang berhubung rapat dengan pentadbiran daerah di dalam menyalur, menyelaras dan mengurus hal-ehwal kemajuan dan masalah-masalah sosial, ekonomi dan kebajikan penduduk. Selain itu juga, JKKR bertnggungjawab mempertingkatkan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat kampung, di samping menyelaras program-program anjuran badan-badan yang terdapat di kampung.

Ia juga bertindak sebagai majlis permesyuaratan di peringkat kampung yang bertanggungjawab merancang, melaksana, mengawas, dan menilai kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebajikan penduduk dan keluarga demi menjamin kualiti kehidupan masyarakat tempatan dan generasi seterusnya yang sempurna.

JKKR sangat berperanan dalam menerapkan nilai-nilai pembangunan kebendaan dan kerohanian di kalangan penduduk dan keluarga di samping mengamal serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berteraskan konsep pembentukan masyarakat dan juga mengendali dan menguruskan pentadbiran sosio-ekonomi, kebajikan, kemasyarakatan dan kebersihan persekitaran perkampungan.

 

GPW Felda Bukit Tongkat

Gerakan Persatuan Wanita (GPW) adalah persatuan wanita yang paling aktif dan dianggotai oleh kesemua penerokawati di Felda. GPW ini diwujudkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR). Tujuan penubuhan GPW ini adalah untuk membolehkan penerokawati juga terlibat dalam pembangunan Felda dan ianya juga menunjukkan bahawa wanita juga tidak ketinggalan dalam memajukan Felda ini.

 

GPW juga banyak menganjurkan aktiviti yang berkaitan dengan wanita di Felda. Dalam meningkatkan pengetahuan agama di kalangan wanita, kelas agama turut diadakan seperti kelas tafsir Al-Quran, marhaban, berzanji dan tadarus. GPW juga terlibat dengan beberapa aktiviti kemasyarakatan seperti membersih dan menceriakan kawasan Felda.

 

BELIA Felda Bukit Tongkat

 

BELIA (MBFM) adalah persatuan belia  yang aktif dan dianggotai oleh para belia Felda Bukit Tongkat yang berumur daripada 16-40 tahun. Pelbagai aktiviti yang dijalankan seperti sepak takraw, futsal, gasing dan lain-lain lagi yang menarik minat para belia di sini untuk menyertainya. Persatuan Belia Felda Bukit Tongkat  ini juga sering terlibat dengan  pertandingan kejohanan Futsal wanita yang juga melibatkan penyertaan belia dari kawasan sekitar. Selain itu, Felda juga ada menganjurkan kursus kepimpinan khas untuk golongan belia bagi menyuntik rasa kepimpinan di dalam diri golongan belia pada masa kini. 

 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.