MEETING CLUSTER C, Q3 & Q4

21 December 2016 | Berita Terkini

Pada 13 Disember 2016 baru-baru ini, satu mesyuarat telah diadakan oleh ketua cluster, Encik Sabarinus Sakunil, di Pi1m perpustakaan, kota belud sabah, mesyuarat itu adalah mesyuarat kluster yang mengikut kuarter dalam setahun. Seramai 15 orang pengurus yang dijemput untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk berbincang dan saling bertukar pendapat serta berkongsi ilmu dalam mencapai prestasi yang cemerlang bagi setiap PI1M yang beroperasi di bawah jagaan Encik Sabarinus Sakunil. Pada hari tersebut, semua pengurus diminta untuk membentangkan slide pencapaian PI1M sepanjang bulan Julai  sehingga 12 disember 2016. Pada masa itu, para pengurus mengambil kesempatan untuk saling bertukar pendapat dan berkongsi ilmu bagi menaikkan prestasi pi1m jagaan mereka untuk Tahun hadapan. Pada hari tersebut juga, Encik Sabarinus Sakunil membuat rumusan dari setiap PI1M bawah jagaan beliau, di mana terdapat beberapa target belum tercapai dan beliau memberi saranan untuk meningkatkan pencapaian tersebut dalam kuarter pertama tahun hadapan 2017. Sebelum berakhir sesi mesyuarat tersebut, terdapat pelbagai isu dan permasalahan yang terdapat di setiap PI1M di bawah jagaan Encik Sabarinus, dan beliau akan berusaha untuk mengajukan isu-isu tersebut ke pejabat pusat, Nusuara Teknologi Sdn Bhd. Setelah perbincangan dan perdebatan selesai, sesi penutup bagi dua hari mesyuarat adalah sesi bergambar sebagai tanda kenangan yang semua pengurus cluster c berkumpul buat pertama kalinya di Pi1M perpustakaan kota belud, sabah.Pada 13 Disember 2016 baru-baru ini, satu mesyuarat telah diadakan oleh ketua cluster, Encik Sabarinus Sakunil, di Pi1m perpustakaan, kota belud sabah, mesyuarat itu adalah mesyuarat kluster yang mengikut kuarter dalam setahun. Seramai 15 orang pengurus yang dijemput untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk berbincang dan saling bertukar pendapat serta berkongsi ilmu dalam mencapai prestasi yang cemerlang bagi setiap PI1M yang beroperasi di bawah jagaan Encik Sabarinus Sakunil. Pada hari tersebut, semua pengurus diminta untuk membentangkan slide pencapaian PI1M sepanjang bulan Julai  sehingga 12 disember 2016. Pada masa itu, para pengurus mengambil kesempatan untuk saling bertukar pendapat dan berkongsi ilmu bagi menaikkan prestasi pi1m jagaan mereka untuk Tahun hadapan. Pada hari tersebut juga, Encik Sabarinus Sakunil membuat rumusan dari setiap PI1M bawah jagaan beliau, di mana terdapat beberapa target belum tercapai dan beliau memberi saranan untuk meningkatkan pencapaian tersebut dalam kuarter pertama tahun hadapan 2017. Sebelum berakhir sesi mesyuarat tersebut, terdapat pelbagai isu dan permasalahan yang terdapat di setiap PI1M di bawah jagaan Encik Sabarinus, dan beliau akan berusaha untuk mengajukan isu-isu tersebut ke pejabat pusat, Nusuara Teknologi Sdn Bhd. Setelah perbincangan dan perdebatan selesai, sesi penutup bagi dua hari mesyuarat adalah sesi bergambar sebagai tanda kenangan yang semua pengurus cluster c berkumpul buat pertama kalinya di Pi1M perpustakaan kota belud, sabah.