Komuniti

Anggaran Populasi 640 penduduk sekitar Kg.Inobong.  Terdapat sungai yang menjadi jalan alternative bagi penduduk di kawasan Inobong untuk berniaga, bergaul dan sebagainya. Terdapat banyak kampung dalam Inobong dan antaranya adalah Putaton, Tomposik 1, Tomposik 2, Pagansakan, Kolopis, Kg.Tulung, Pogunon, Kg.Terian, dan Kimoligan. Ketua kampung untuk bahagian tomposik 2 ini adalah Encik Samuel Gisain manakala JKK adalah Maxmillian Takong.
Bagi ahli KRT(kawasan rukun tetangga) adalah di kawasan Kg.Putaton.  Pengerusi KRT, Encik Alban Mansali.

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.