Felda Bukit Tangga

Sabah

Ke Pusat Internet Lain
Pusat Internet  Kampung Lawa Kabajang, Beaufort, Sabah diwujudkan selaras dengan kehendak dan dasar kerajaan untuk merapatkan jurang digital rakyat terutamanya di kawasan luar bandar atau pedalaman. Pusat Internet bertindak merapatkan jurang digital di kalangan rakyat Malaysia melalui pendedahan teknologi IT & pemberian perkhidmatan Jalur Lebar di kawasan luar bandar bagi membolehkan seluruh komuniti mengakses atau melayari internet dengan kelajuan tinggi dalam usaha mendapatkan maklumat setempat mahupun global selaras dengan usaha kerajaan membangunkan Malaysia sebagai negara yang berdaya saing meningkatkan taraf ekonomi & sosial, serta melahirkan masyarakat Malaysia Berilmu Pengetahuan.
Hadapi Masalah? Rujuk Panduan