Ekonomi dan Keusahawanan

Sektor Ekonomi & Keusahawanan

 

Bil

 

Pekerjaan

 

Jumlah

1

Pertanian (Peladang/Pekebun/Petani)  

 

Kegiatan utama penduduk kampung Menteritip adalah tertumpu kepada sektor perladangan kelapa sawit. Majoriti penduduk yang menetap di kampung ini adalah peneroka atau pekebun kecil yang telah diberikan tanah oleh Pihak Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKNTS)

 

 

 

 

 

250 Orang

2

Perikanan (Nelayan)

 

Pekerjaan sebagai nelayan hanya dilakukan oleh beberapa orang penduduk terutama golongan yang berumur 38 tahun ke atas. Mereka ke laut pada waktu awal pagi dan kembalinya pada waktu petang dengan jarak dari kampung 15 kilometer dari kampung Menteritip. Hasil tangkapan seperti ikan putih, ikan kerapu, ikan pari dan udang hanya dijual dalam pasaran kampung ini sahaja.

 

 

 

 

 

 

15 Orang

3

Perniagaan (Peruncitan)

 

Perniagaan kedai runcit adalah pekerjaan sampingan di kalangan penduduk kampung ini. 13 buah lot kedai runcit dibina oleh dengan milikan sendiri untuk tujuan penjualan barangan keperluan makanan dan seharian.

 

 

 

 

13 Orang

4

Sektor Kerajaan

 

Sebahgian kecil penduduk kampung ini bekerja di sektor kerajaan. Terutama anak-anak peneroka yang bekerja sebagai guru, kerani, polis, dan kakitangan sokongan

 

 

 

 

100 Orang

5

Sektor Swasta

 

Pekerjaan di sektor swasta tertumpu kepada sektor perladangan. Majoriti yang bekerja di ladang kelapa sawit Pegagau, Ladang PJ Nagus dan ada yang bekerja di Pekan Semporna.

 

 

 

 

205 orang

 

 

 

 

 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.