MAT KOP. GEN. SEPAKAT TAWAU SABAH BHD.

31 March 2022 |

Pada 30 Mac yang lepas, Koperasi generasi sepakat dengan kerjasama PEDi Kg. Merotai Besar telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan koperasi terbabit. Dengan dihadiri seramai 9 Orang Ahli yang mana 5Orang daripadanya merupakan Ahli PEDi Kg. Merotai Besar. 

Antara aktiviti yang berlangsung pada MAT tersebut ialah Pengesahan Keanggotaan Koperasi, Pemilihan Ahli Lembaga Koperasi, Perbincangan hala tuju koperasi, menentukan had maksima keberhutangan koperasi dll.  

antara tujuan koperasi ini ditubuhkan adalah bagi membantu usahawan bumiputera dalam kalangan komuniti untuk mendapatkan dana pemula perniagaan mereka.