mesyuarat

28 June 2022 | Info Teknikal

PUSAT EKONOMI DIGITAL KELUARGA MALAYSIA (PEDi) FELDA TRIANG 3

Program 4 (Training Organized by/at PEDi)

ITEM

JENIS

INFORMATION

MAKLUMAT

NOTE

NOTA

Name of Event

Nama acara / program

Mesyuarat PIBG Tabika KEMAS Kg Nosoob

 

Date & Time / Tarikh & Masa

18.06.2022 (10.30 pagi -11.30 pagi)

 

Location / Lokasi

Kelas B Tabika Kg Nosoob & PEDi Kg Nosoob

 

Purpose / Tujuan

Mebincangkan takwim aktiviti tabika sepanjang tahun 2022

 

Details of Recipients /

Butiran Penerima

AJK dan PIBG Tabika KEMAS

 

Benefits of The Contribution /

Kebaikan Aktiviti

N/A

 

Details of Contribution /

Butir-butir Berkaitan Aktiviti

  • Maklumat berkaitan peraturan tabika
  • Maklumat berkaitan aktivi-aktivi yang bakal dilangsungkan
  • Sesi Q & A
  • Sesi memberi pendapat

 

Name of VIP / Nama VIP

Puan Noraziah Waslin (Pengerusi Tabika)

 

Main Execution / Pelaksanaan Aktiviti Utama

  • Ucapan aluan oleh puan pengerusi
  • Penerangan mengenai peraturan tabika oleh guru tabika
  • Mengutarakan isu-isu berbangkit
  • Perbincangan takwim aktiviti bagi tahun 2022
  • Penangguhan majlis
  • Jamuan makan

 

Supporting Activity / Aktiviti Sokongan

N/A

 

Photo caption /

Gambar serta Keterangan

 

 

 

 

 

 

 

Translation / Terjemahan

N/A

 

Supporting documents / Dokumen Sokongan

N/A