gambar tersembunyi

29 July 2022 |

PUSAT EKONOMI DIGITAL KELUARGA MALAYSIA (PEDi) KG NOSOOB

Program 2

ITEM

JENIS

INFORMATION

MAKLUMAT

NOTE

NOTA

Name of Event

Nama acara / program

 Mencari benda tersembunyi (10.00 pagi – 11.30 pagi)

 

Date & Time / Tarikh & Masa

20 Julai 2022

 

Location / Lokasi

Tabika Kemas Kg Nosoob (A)

 

Purpose / Tujuan

Memperkenalkan jenis-jenis sayuran dan warna kepada pelajar

 

Details of Recipients /

Butiran Penerima

Pelajar tabika Kemas Kg Nosoob (A)

-Berumur 4-6 tahun

 

Benefits of The Contribution /

Kebaikan Aktiviti

- Mengenal sayuran dan mengasah ketajaman mata pelajar

- Meningkatkan daya kreativiti

- Meningkatkan skill motor halus

 

Details of Contribution / Butir-butir Berkaitan Aktiviti

-Menerangkan jenis-jenis sayuran dan warna sayuran

-Penerangan mengenai tujuan program dilaksanakan.

 

Name of VIP / Nama VIP

-

 

Main Execution / Pelaksanaan Aktiviti Utama

1. Penerangan ringkas

2.Sesi anyaman dan Q&A

3.Tamat

 

Supporting Activity / Aktiviti Sokongan

N/A

 

Photo caption /

Gambar serta Keterangan

    

 

Translation / Terjemahan

N/A

 

Supporting documents / Dokumen Sokongan