Komuniti

Populasi Penduduk 

Dalam kawasan daerah Penampang, majoriti penduduknya adalah kaum Kadazan dan selebihnya adalah kaum cina, dan lain-lain kaum. Situasi yang sama juga di kg. Nosoob Baru di mana Majoriti penduduknya adalah kaum Kadaza.

        Jumlah penduduk yang menetap dalam kawasan Kg. Nosoob Baru adalah seramai 1000 orang iaitu kira-kira 450 buah rumah. Kebanyakan penduduk yang tinggal dalam Kg. Nosoob adalah  penduduk asal Kg. Nosoob Baru.

Berikut adalah carta populasi penduduk Kg. Nosoob Baru, sebanyak 90% adalah kaum Kadazan  manakala hanya 6% adalah kaum cina dan 4% merujuk kepada lain-lain kaum.© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.