Komuniti


Komuniti penduduk Kampung Padang Lalang, mukim Ayer Hangat adalah terdiri daripada 70% kaum Melayu-Siam, 20% kaum Cina, 5% kaum India dan selebihnya 5% adalah lain-lain kaum. Bahasa perantaraan yang digunakan di sini adalah Bahasa Malaysia dan Bahasa Thai sebagai bahasa komunikasi. Kebanyakan penduduk adalah beragama Islam. Masyarakat di sini masih mengamalkan gaya hidup kampung, tolong menolong, hormat menghormati diantara satu sama lain dan hidup harmoni bersama. Kebanyakan penduduk di sini tinggal di rumah kampung dan masih menjalankan kehidupan seperti masyarakat kampung.

sumber google.
Komuniti ini pula terbahagi kepada tiga (3) peringkat iaitu golongan kanak-kanak, golongan dewasa dan golongan warga emas. Oleh yang demikian, kebanyakan latihan komputer dan ict yang dilaksanakan oleh pihak PI1M adalah memfokuskan kepada tiga peringkat umur ini tanpa mengira kaum, bangsa dan agama.
© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.