Maklumat Tempatan

NEGERI TERENGGANU

DAERAH

HULU TERENGGANU

MUKIM

KUALA BERANG

PARLIMEN

PARLIMEN

HULU TERENGGANU

YB PARLIMEN

YB. DATO 'RASOL BIN WAHID

DUN

DUN

KUALA BERANG

YB ADUN

DR MAMAD PUTEH

 

INFO PENDDUDUK

 

BILANGAN PENDUDUK : 480 ORANG

 

Pecahan Bilangan Penduduk Mengikut :

 

Jantina :

 

·         Lelaki            : 230 Orang

 

·         Perempuan : 250 Orang

 

EKONOMI SOSIAL
PETA DARI ATAS KAMPUNG PADANG TARA


 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.