Maklumat Tempatan

NEGERI TERENGGANU

DAERAH

HULU TERENGGANU

MUKIM

KUALA BERANG

PARLIMEN

PARLIMEN

HULU TERENGGANU

YB PARLIMEN

Y.B. DATO' JAILANI BIN JOHARI

DUN

DUN

KUALA BERANG

YB ADUN

DATO’ HAJI TENGKU PUTERA BIN TENGKU AWANG

 

INFO PENDDUDUK

 

BILANGAN PENDUDUK : 498 ORANG

 

Pecahan Bilangan Penduduk Mengikut :

 

Jantina :

 

·         Lelaki            : 240 Orang

 

·         Perempuan : 258 Orang

 

EKONOMI SOSIAL
PETA DARI ATAS KAMPUNG PADANG TARA


 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.