Felda Bukit Tangga

Sabah

Ke Pusat Internet Lain

Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)  ini merupakan salah sebuah projek kerajaan dengan inisiatif oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dengan perlaksanaannya dilakukan oleh Celcom dibawah program Pemberian Perkhidmatan Sejagat. Oleh itu, peranan dan kepentingan ialah menyediakan capaian Internet secara kolektif kepada masyarakat dan kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar, masyarakat setempat mengikuti pelbagai kursus dan latihan berasaskan ICT, mengambil bahagian dalam program untuk mengasah kemahiran dalam peniagaan e-dagang, serta aktiviti yang menggalakkan penciptaan digital, penyebaran dan penguasaan ilmu pengetahuan digital.

Selain itu, meningkatkan kesedaran dan penglibatan komuniti ke arah meningkatkan taraf sosioekonomi dan memperkasakan modal insan dalam kalangan masyarakat luar bandar dan miskin bandar.

Disamping itu juga, membimbing dan melahirkan usahawan mikro yang menggunakan teknologi digital, bagi mempergiatkan lagi transformasi pendigitalan perniagaan ke arah pendigitalan yang inovatif dan berdaya saing.Disamping itu juga PEDi menyediakan kemudahan ialah fotokopi, Scanner, laminating , kelas ict percuma dan sebagainya.

Hadapi Masalah? Rujuk Panduan