Maklumat Tempatan


Organisasi Kampung


Ketua Kampung                              : En. Nasyir Bin Tonop

Pengerusi MPKK                            : En. Burhanuddin Bin Abu

Imam Masjid                                   : En. Hj. Amran Bin NasirSejarah Kampung

       Menurut sumber tempatan, asal usul Kampung Paris bermula pada tahun 1976. Pada asalnya kawasan ini merupakan kawasan Hutan Simpan Kelas 1 iaitu Hutan Simpan Koyah dan Hutan Simpan CJS Sundang yang terdapat di daerah Kinabatangan. Dalam tahun tersebut, seramai 10 orang  penduduk tempatan yang diketuai oleh Tuan Haji Tujoh (Ibrahim) Bin Silabi telah membentuk satu Jawatankuasa Kemajuan Kampung(JKK) bagi membuat permohonan kepada kerajaan Negeri Sabah mengenai pembukaan kawasan penempatan baru untuk penduduk tempatan di kawasan tersebut. Berpandukan BUKU MERAH KAMPUNG NEGERI SABAH pada waktu itu, jawatankuasa ini telah memulakan mesyuarat kali pertama pada 23 April 1977.

            Dengan keluasan sebanyak 3000 ekar (fasa1) dan populasi penduduk hanya seramai 145 orang, JKK telah mendapat kebenaran dan kelulusan darpada pemerintah kerajaan Negeri Sabah pada waktu itu untuk membuka penempatan baru yang di kenali sebagai Kampung Paris secara rasminya telah dibuka pada 15hb Jun 1977 dan telah dirasmikan oleh Penolong Pegawai Daerah merangkap Pegawai Daerah pada masa itu iaitu Encik Mohd.Zinin, dengan kerjasama Pegawai Pembangunan Masyarakat N29 Sukau Encik Sairin Moyang.

            Nama Kampung paris adalah merupakan ilham daripada isteri Pengerusi JKK yang selaku pengasas kampung pada masa itu iaitu Puan Hajjah Itamah Binti Otoh. PARIS kemudiannya telah diterjemahkan melalui singkatan daripada:-

Huruf P : Perkampungan

Huruf A : Anak

Huruf R : Rakyat

Huruf I : Islam

Huruf S : Sabah

Yang mana membawa maksud bahawa kampung ini didiami seramai 95% penduduk beragama islam dan selebihnya adalah daripada agama lain. Pada masa kini, pembangunan Kampung Paris telah melalui fasa ke-3 dan Paris telah di ikhtiraf menjadi 1 mukim yang digelar sebagai Mukim Paris dengan pertambahan 6 buah kampung menjadi 7 buah kampung kesemuanya. Kampung Paris 3 merupakan antara kampung yang tergolong dalam Mukim Paris.

 

Motto Kampung

“Cemerlang Dan Berwawasan”

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.