Ekonomi dan Keusahawanan

EKONOMI DAN  KEUSAHAWANAN

Terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang membantu penduduk Kampung Pasir Raja bagi meningkatkan ekonomi serta pendapatan mereka. Antaranya ialah kegiatan pertanian, kegiatan penternakan, kegiatan peniagaan dan sebagainya.

Bagi kegiatan pertanian, Kelapa Sawit, Getah dan Pisang merupakan sumber utama pendapatan bagi penduduk Kampung pasir Raja. Namun begitu, terdapat beberapa lagi projek pertanian yang akan dilakukan di Kampung Pasir Raja bagi membantu meningkatkan lagi pendapatan kepada penduduk kampung

Antaranya ialah :-

i.    Projek kelapa sawit & getah individu secara berkelompok

ii.   Projek tanaman kelapa pandan

iii.  Projek taman herba

Bagi kegiatan penternakan, terdapat beberapa ternakan yang membantu menambah pendapatan sampingan kepada penduduk kampung. Antaranya ialah ternakan ikan air tawar, ternakan ayam, ternakan kerbau dan lembu dan lain-lain lagi.

Bagi kegiatan perniagaan pula, beberapa buah kedai yang menjalankan aktiviti peruncitan secara kecil-kecilan. Manakala beberapa buah warung dan kedai makan turut dijalankan oleh beberapa orang penduduk bagi meningkatkan pendapatan harian meraka. Selain itu, terdapat beberapa bengkel dibina oleh KEMAS untuk melahirkan usahawan-usahawan di kalangan penduduk kampung.

Perniagaan

Bilangan (Buah)

Bengkel usahawan

2

Kedai

·         Kedai Runcit

·         Warung / Kedai Kopi

 

5

3

 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.