Pendidikan

PENDIDIKAN

Di Kampung Pasir Raja, terdapat hanya sebuah sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Raja dan sebuah tadika (KEMAS). Bagi pelajar sekolah menengah pula, mereka akan ditempatkan di sekolah berdekatan kampung iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Jengai atau sekolah-sekolah di kawasan bandar berdasarkan keputusan pencapaian pelajaran mereka.

                             Senarai Bilangan Pelajar Sekolah tahun 2016

Tabika (KEMAS)

21

Pra-Sekolah

4

Sekolah Rendah

54

 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.