Pendidikan

Oleh kerana kedudukan geografi Kampung Tingkalanon yang berhampiran dengan pekan Tandek, hampir kesemua penduduk kampung Tingkalanon mendapat pendidikan awal sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Tandek. Kemudahan pendidikan yang terdapat di kampung Tingkalanon adalah tadika Kemas.
© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.