Pengurusan

Pusat Internet 1 malaysia Kg.Wonod dikendali oleh dua orang staff :-
Nama : Reck Teveter Giswa
Jawatan : pengurus
No. H/P : 019 508 1878
Emeil : Reck@celcom1cbc.com

Nama : Scrivencer Andrew
Jawatan : Pen. Pengurus
No. H/P : 011 3150 3926
Emeil : scrivencer@celcom1cbc.com
© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.