Felda Bukit Tangga

Sabah

Ke Pusat Internet Lain
Berperanan sebagai pemangkin kepada penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat melalui daya guna internet jalur lebar secara selamat dan berkesan. Memberikan khidmat nasihat dan latihan bagi membantu merapatkan Jurang Digital dan meningkatkan sosio ekonomi komuniti setempat. 
Hadapi Masalah? Rujuk Panduan