Kemudahan Awam


  • Dewan Permuafakatan Komuniti  - Dewan ini dibina untuk tujuan aktiviti program luar seperti aktiviti sukaneka komuniti ,
  •  Selain itu banyak aktiviti lain yang turut diadakan seperti Program Kospen Bersama Komuniti  dlan lain - lain program .    • Dewan Semai Bakti Felda Mata Air dibina pada tahun 2013 dan siapa pada awal tahun 2016 . Merupakan salah satu kemudahan terbaru untuk felda Mata Air 
  • Dibina dengan kos lebih 300 ribu  dan akan digunakan untuk aktiviti rasmi Felda Mata Air .
              

  • Homestay Felda Mata Air dibina untuk aktiviti terbuka daripada agensi kerajaan dan swasta. 
  • Dilengkapi dengan kemudahan lengkap seperti sistem audio dan kawasan lapang untuk aktiviti komuniti . 

                       

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community-Based Rehabilitation" (CBR) merupakan salah satu

 program latihan bagi orang orang kurang upaya yang ditawarkan oleh kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. 

Program ini pada mulanya telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

 Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyedian manual 

dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini.

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.