Felda Bukit Tangga

Sabah

Ke Pusat Internet Lain
PEDi KG MENSUDUT LAMA, GEMAS
Sejak memulakan operasi pada April 2010, PEDi Kg Mensudut Lama telah merekodkan seramai 64250 pengguna yang datang menggunakan kemudahan internet disediakan. Seramai 1681 orang peserta telah dilatih .Sepanjang tempoh sama juga, PEDi Kg Mensudut Lama telah menganjurkan banyak program bersama komuniti setempat melibatkan pelbagai jenis aktiviti seperti program penerangan, sukan, kesukarelawan dan kenegaraan. Setiap program sentiasa disertai oleh semua lapisan masayarakat Kg Mensudut Lama dan penduduk kampung berhampiran.
Hadapi Masalah? Rujuk Panduan