Felda Bukit Tangga

Sabah

Ke Pusat Internet Lain
PI1M Pekan Menumbok telah ditubuhkan pada tahun 2013 dan mula beroperasi sepenuhnya pada bulan Mei 2013.
Antara tujuan dan objektif utama penubuhan PI1M Menumbok adalah :
* Untuk merapatkan jurang digital diantara masyarakat bandar dan luar bandar selaras dengan matlamat kerajaan.
* Meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat melalui kemudahan serta aktiviti yang dijalankan di PI1M Menumbok.
* Memberi kemudahan capaian internet kepada komuniti tempatan.
* Memberi pendedahan kepada masyarakat tempatan terhadap teknoligi komputer dan internet.
Pekan Menumbok merupakan pekan kecil yang mana mempunyai purata penduduk seramai 800 orang dan terdapat 4 buah kawasan perkampungan di sekitar Pi1M Pekan Menumbok
Hadapi Masalah? Rujuk Panduan