PROGRAM ADVOKASI SEMPENA KELAS USAHAWAN MEMBUAT KUIH TRADISIONAL (PINJARAM)

29 November 2016 | Berita Terkini

Satu ceramah advokasi telah disampaikan oleh staff Pi1M sendiri dan tujuan utama ceramah ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada semua yang hadir berkenaan dengan keselamatan penggunaan internet sebagai contoh jangan kongsi sebarang kata laluan dan sebagainya. 

Seramai 20 peserta telah hadir dalam mendengar ceramah ini seterusnya berkongsi pengalaman antara satu salam yang lain.