Komuniti

Komuniti di sekitar Pusat Internet 1Malaysia, Kg. Muhibbah ini terdiri daripada majoritinya penduduk bumiputera Sabah dan beberapa minoriti penduduk bukan bumiputera. Penduduk bumiputera paling ramai adalah dari suku kaum Bajau yang tinggal di sekitar Kg. Muhibbah (Baru dan Lama) dan juga di kawasan perumahan Taman Jumbo. 

Terdapat beberapa persatuan di bawah komuniti Kg. Muhibbah dan Taman Jumbo iaitu;
1) Persatuan Pemuda Kampung (Kg. Muhibbah)
2) Persatuan KRT (Taman Jumbo)
3) KOSPEN Kg. Muhibbah. 
© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.