Felda Bukit Tangga

Sabah

Ke PI1M Lain

Pusat Internet 1Malaysia (PI1M) juga dikenali sebagai Pusat Jalur Lebar Komuniti (PJK) Felda Pasir Besar, merupakan sebuah projek kerajaan dengan inisiatif Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) dan dilaksanakan oleh Celcom Berhad. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berhasrat untuk menjadikan PI1M ini sebagai pusat untuk merangkaikan setiap lapisan komuniti melalui rangkaian internet sedia ada seperti kerajaan elektronik dan sebagainya kearah mewujudkan suatu Rangkaian Komuniti Berpengetahuan (Knowledge Community Centre). Rangkaian komuniti berpengetahuan ini adalah sejajar dengan wawasan negara untuk mewujudkan masyarakat yang bermaklumat menjelang tahun 2020.

 
PI1M Pasir Besar mula beroperasi pada 22 April 2010 dan telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato'' Hajjah Zainab binti Haji Nasir, Ahli Dewan Undangan Negeri daerah Gemas pada 04 Julai 2010 
 
Bagi memastikan pembangunan modal insan yang terancang, pusat ini turut menawarkan latihan dan kursus berasaskan ICT secara percuma yang diuruskan pengurus dan penolong pengurus yang dilantik. Kewujudan PJK diharap dapat membantu masyarakat luar bandar mengenali ICT dan memanfaatkan kemudahan sedia ada secara positif bagi meningkatkan pengetahuan seterusnya meningkatkan taraf ekonomi mereka
 
Dengan hanya membayar RM5.00, setiap individu masyarakat bermula dari kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, warga emas, orang kurang upaya (OKU) hinggalah suri rumah atau siapa saja, boleh meneroka dunia luar serta menguasai maklumat dengan kemahiran Teknologi Maklumat atau ICT seumur hidup.

Hadapi Masalah? Rujuk Panduan