Komuniti

Penduduknya seramai 61.094 pada tahun 2010 terutamanya etnik Bajau dan Bugis . Terdapat juga kaum Cina yang berniaga di bandar dan menanam kelapa sawit. Terdapat tiga buah sekolah menengah utama iaitu SMK Kunak JayaSMK Kunak dan SMK Madai. Kunak juga mempunyai sekolah SRJK Cina (C) Pai Sheng dan, SK Kunak 1, SK Kunak Jaya, SK Ladang Binuang dan banyak lagi.

Statistik Banci Penduduk dan Perumahan bagi daerah Kunak mengikut Banci Penduduk & Perumahan Malaysia tahun 2000; rumah kediaman ialah 5,372 buah, kosong sebanyak 1,029 . Jumlah keseluruhan rumah ialah 6,402 buah.

Bilangan penduduk (2000) seramai 24,907. Bilangan Lelaki seramai 13,641 orang dan Perempuan seramai 11,273 orang. Penduduknya terdiri daripada suku kaum BajauSulukKadazanBugis dan Bumiputera lain.

Daerah Kunak terbahagi kepada dua mukim iaitu Mukim Pangi dan Mukim Madai. Mukim Pangi mengandungi 20 buah kampung, manakala mukim Madai 15 buah kampung.

SENARAI KAMPUNG

Mukim Pangi

Mukim Madai

Kampung Airport Bt. 10

Kampung Bagiang

Kampung Cenderawasih

Kampung Getah

Kampung Giram

Kampung Hampilan

Kampung Jaya Baru

Kampung Kadazan

Kampung Kansuri

Kampung Lama Baru Mostyn

Kampung Mostyn

Kampung Pangi

Kampung Pangi Hujung

Kampung Pengkalan

Kampung Sapang Air

Kampung Selamat

Kampung Skim Kokos

Kampung Sungai Atas

Kampung Sungai Langgas

Kampung Telaga Tujuh

Kampung Asli Baru

Kampung Buang Sayang

Kampung Cina

Kampung Dasar Baru

Kampung Dasar Lama

Kampung Kabog

Kampung Kunak Darat

Kampung Kunak Jaya

Kampung Kunak Kecil

Kampung Kunak Tiga

Kampung Lormalong

Kampung Madai

Kampung Pangkalan Madai

Kampung Simpang Empat

Kampung Ulu Madai

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.