Komuniti

Komuniti di sekitar Pekan Tongod ialah:

1) Pertubuhan Peladang

2) Pasukan Sukarelawan Malaysia (RELA)

3) Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

4) Rukun Tetangga

 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.