Pendidikan

SEBERANG TERUS ADALAH KAWASAN TUMPUAN UNTUK MENEMPATKAN ANAK ANAK UNTUK BERSEKOLAH. DIDALAM RADIUS 5 KILOMETER TERDAPAT EMPAT BUAH SEKOLAH IAITU

SEKOLAH KEBANGSAAN MERGONG. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG , SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KEDAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN.

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.