KomunitiPenduduk di Taman Putera Jaya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama yang berasal dari pelbagai Daerah di Sabah ini dan juga daripada Semenanjung dan Sarawak. Majoriti penduduk di Taman Putera Jaya bekerja di bawah majikan sama ada Kerajaan mahupun Swasta daripada pelbagai pangkat. Selain itu, terdapat juga Usahawan yang tinggal di kawasan perumahan ini. Kebanyakan komuniti yang tinggal di sini hanya menetap sementara disebabkan urusan kerja, sekiranya mereka berpindah tempat kerja, mereka akan berpindah ke tempat lain. 

© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.