Pengurusan

  • Pengurusan Pi1M Kelang Lama diterajui oleh dua orang kakitangan yang mewakili Pengurus dan Penolong Pengurus.
  • Mereka bertanggungjawab ke atas segala gerak kerja yang perlu dan yang akan dijalankan dari semasa ke semasa untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan.
  • Segala urusan selanjutnya boleh menghubungi Pengurus atau Penolong Pengurus berkenaan .
© 2014 Semua Hakcipta Terpelihara.