Program Advokasi Bersama AMC College

02 November 2016 | Berita Terkini

Satu program bulanan yang telah diadakan pada 02hb November 2016 bagi memupuk kesedaran tentang keselamatan dalam melayari internet. Aktiviti ini telah disertai seramai 9 peserta. Selain itu, aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti untuk memupuk jiwa keusahawanan dalam diri peserta dengan Latihan Keusahawanan yang diberikan. Bagi menjayakan usaha kerajaan dalam mencapai lebih ramai usahawanan dikalangan rakyat tempatan.