Program Advokasi bersama AMC College Part 2

09 February 2017 | Berita Terkini

Satu program bulanan yang telah diadakan pada 09hb Februari 2017 bagi memupuk kesedaran tentang keselamatan dalam melayari internet. Aktiviti ini telah disertai seramai 17 peserta. Selain itu, aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti untuk memupuk jiwa keusahawanan dalam diri peserta dengan Latihan Keusahawanan yang diberikan. Bagi menjayakan usaha kerajaan dalam mencapai lebih ramai usahawanan dikalangan rakyat tempatan